เงื่อนไขการบังคับใช้*

โปรดกรอกรายละเอียดต่อไปนี้เพื่อการลงทะเบียนสำหรับการรับประกัน 2 ปีของอพอลโล*

ชื่อลูกค้า*
ขนาดล้อยาง* เช่น 185/60 R15
จำนวนยาง*
วันที่ซื้อ* (วว/ดด/ปป)
ราคาซื้อต่อยางหนึ่งเส้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม*
(ไม่รวมค่าบริการติดตั้ง) เป็นเงินบาท
ชื่อและที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย*
หมายเลขใบเสร็จรับเงิน*
ID อีเมล์ของลูกค้า*
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้า*
  ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับจดหมายข่าวและข้อเสนอการส่งเสริมการขายจากอพอลโล