Bandenonderhoud

Tyre Maintenance

De fabrikant van uw voertuig specificeert de juiste druk, uitgedrukt in psi of bar. Het is belangrijk om regelmatig de bandendruk te controleren. Gemiddeld ontsnapt er per maand 0,1 bar lucht uit een band. Drukverlies van een band is groter bij warm weer, dus u moet vaker controleren als het warmer wordt.

Voordelen van een juiste bandenspanning:

  • Veiligheid: banden met een te lage spanning kunnen oververhit raken en banden met een te hoge spanning kunnen slecht rijgedrag op de weg veroorzaken.
  • Besparing: banden met een te lage of hoge spanning lopen meer schade op dan banden met de juiste spanning en moeten vaker worden vervangen. Bij een te lage spanning hebben voertuigen een hogere rolweerstand en zodoende hebben ze meer brandstof nodig om dezelfde snelheid te behouden.
  • Milieu:de juiste bandenspanning helpt brandstof te besparen. Dit staat gelijk aan een lagere koolstofdioxide-emissie (CO2) van uw voertuig vergeleken met een voertuig met onjuiste bandenspanning. Als uw banden de aanbevolen spanning hebben, draagt u dus bij aan een schoner milieu.

Rol van ventielen:

  • Ventielen helpen de bandenspanning te behouden en maken het mogelijk lucht toe te voegen of te laten ontsnappen.
  • Het ventiel is een klein maar zeer belangrijk onderdeel als het gaat om de veiligheid en levensduur van de band. Het ventiel houdt de druk binnen de band op peil en is nodig om de bandenspanning aan te passen. De staat van de ventieldop is ook essentieel, omdat deze een tweede afsluiting vormt en voorkomt dat er vuil in het ventiel komt. We raden u aan ook de ventielen te vervangen wanneer u uw banden vervangt.

Als het voelt alsof uw auto naar links of rechts trekt, zelfs als u recht stuurt, kan dit op een probleem met de wieluitlijning duiden. Onjuiste uitlijning kan leiden tot snelle en onregelmatige bandenslijtage en kan zelfs het rijgedrag en de veiligheid van het voertuig beïnvloeden.

Voordelen van juiste wieluitlijning:

  • Een gemiddelde toename van 30% in kilometrage voor de banden
  • 2% meer besparing van brandstof
  • Een juiste uitlijning houdt een auto stabiel bij hoge snelheid
  • Een voertuig dat juist is uitgelijnd, vertoont beter rijgedrag en is veiliger in het gebruik

Tegen een stoeprand rijden, door een kuil in de weg rijden of overmatige slijtage aan stuur- of ophangingsonderdelen kunnen de wieluitlijning beïnvloeden. Uitlijning van wielen en banden volgens de specificaties van uw voertuig is belangrijk voor soepel rijgedrag en optimaal gebruik van uw banden.

De richting en hoek waarin banden zijn ingesteld zijn net zo belangrijk. Bij wieluitlijning worden onder meer de richting en hoek vergeleken met de specificaties van de fabrikant van uw voertuig. Deze worden vaak beschreven als toespoor, uitspoor, positieve camber of negatieve camber.

Met spoor wordt aangegeven of de voorkant van de banden verder of minder ver uit elkaar staan dan de achterkant van de banden. Verschillende soorten voertuigen vereisen verschillende spoorinstellingen om de wielen van elkaar af of naar elkaar toe te trekken.

Camber is de naar binnen of buiten gerichte kanteling van een band. De camber wordt bepaald door de autofabrikant en kan worden beïnvloed door kuilen in de weg, zodat deze mogelijk regelmatig moet worden bijgesteld.

Juiste wieluitlijning wordt bereikt door de ophangings- en stuuronderdelen van een auto aan te passen, zodat de wielen perfect zijn uitgelijnd om de banden zo min mogelijk te laten slijten.

Een van de meest geschikte momenten om te controleren of er iets mis is met uw banden, is als u rijdt. Een trillend stuur kan betekenen dat een wiel uit balans is. Dit leidt tot vroegtijdige slijtage van ophangings- en stuuronderdelen, draaiende delen en banden.

Er worden kleine gewichtjes gebruikt om tegenwicht te bieden aan het zwaarste gedeelte van de band- en wielassemblage.

Als deze gewichtjes losraken, gaat het wiel schommelen; hoe harder u rijdt, hoe heviger de schommeling. Hierdoor slijten banden sneller en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

In dit geval moeten uw banden worden uitgebalanceerd met een speciale machine. De machine draait de band- en wielassemblage rond en berekent automatisch het gewicht en de locatie van het tegengewicht.

Een voertuig met uitgebalanceerde wielen biedt een soepele rijervaring heeft minder slijtage van de banden, zodat u tijd en geld bespaart.

Het is belangrijk dat uw banden een profiel hebben van meer dan 1,6 mm.

De meeste nieuwe banden hebben ongeveer 8 mm profiel. Als banden verslijten, wordt het vermogen om water af te voeren kleiner. Banden moeten worden vervangen voordat het profiel is versleten tot het niveau van de slijtage-indicatoren. Dit kunt u eenvoudig controleren met behulp van een profieldieptemeter of door langs te gaan bij uw dichtstbijzijnde Apollo-dealer.

Slijtage-indicatoren worden in alle belangrijke profielgroeven aangebracht op ten minste vier posities rond de band. Deze indicatoren steken minstens 1,6 mm uit boven de onderkant van de groeven. U moet ze regelmatig controleren en banden vervangen als de slijtagelimiet is bereikt.