Duurzaamheid

Sustainability

Als organisatie legt Apollo Tyres zich erop toe waarde te creëren voor de belanghebbenden. Een duurzaam bedrijf opbouwen, voortgedreven door strategische groei en verantwoord ondernemerschap, is hierbij cruciaal.

Om werkelijk te stijgen in de waardeketen vindt Apollo Tyres het van essentieel belang om minder natuurlijke rijkdommen te gebruiken en tegelijkertijd meer te produceren. Voor een groeiende organisatie met een focus op de lange termijn is het belangrijk om grondstoffen te beschermen voor de toekomst, maar ook waarde te creëren in het hier en nu. Bij Apollo ligt de nadruk op het voorzichtig en zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen.

In 2011 publiceerde het bedrijf het eerste duurzaamheidsrapport met Global Reporting Initiative Version 3. De bekendmakingen en geïdentificeerde hiaten hebben het bedrijf geholpen de interne systemen inzake milieu- en sociale aspecten beter te definiëren en verder te ontwikkelen. Het merendeel heeft betrekking op energie-, water-, gezondheids- en veiligheidskwesties in verschillende bedrijfsactiviteiten.

De systemen en processen van het bedrijf hebben nu niveau B bereikt en het bedrijf is positief gestemd dat in de komende twee jaar niveau A zal worden bereikt in alle bedrijfsactiviteiten.